ELG seminaras (LT)

       

Europos kalbų tinklo

Baltijos šalių seminaras

Baltijos šalių seminaras organizuojamas įgyvendinant ES finansuojamą projektą Europos kalbų tinklas (2019–2021) (European Language Grid) (EKT). Projekto metu kuriama lanksti debesijos platforma, suteikianti lengvai integruojamą prieigą prie komercinių ir nekomercinių kalbų technologijų paslaugų ir duomenų rinkinių visomis Europos kalbomis, įskaitant šimtus įrankių ir paslaugų, taip pat tūkstančius duomenų rinkinių ir išteklių. EKT siekia įtraukti visus susijusius suinteresuotuosius subjektus – nuo technologijų plėtros iki tyrimų centrų, nuo mažų ir vidutinių iki didelių įmonių. Suinteresuotosios šalys galės prisijungti prie EKT katalogo („Geltonieji Europos kalbų technologijų puslapiai“ (“Yellow Pages of European Language Technology”).

EKT partneriai yra įsipareigoję kurti bendruomenę, koordinuoja ir įsitraukia į įvairias bendradarbiavimo iniciatyvas Europos šalyse. Šiame tinkle dalyvauja stiprus ir platus 32 nacionalinių kompetencijos centrų (NKC) tinklas, veikiantis kaip vietinis ir nacionalinis tiltas į EKT konsorciumą bei EKT debesijos platformą.

Seminaras organizuojamas bendradarbiaujant su EKT nacionaliniais kompetencijos centrais Baltijos šalyse (kuriems atstovauja Albina Auksoriūtė, Lietuvių kalbos institutas; Inguna Skadiņa, Latvijos universiteto Matematikos ir informatikos institutas; Kadri Vare, Estijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Kalbos politikos departamentas).

Baltijos šalių seminaras bus skirtas šioms temoms aptarti:

  • Technologinė daugiakalbystė Baltijos šalyse;
  • EKT projekto ir platformos apžvalga;
  • Dabartinės EKT debesijos platformos versijos pristatymas;
  • Atviras kvietimas teikti bandomuosius projektus: informacija suinteresuotosioms šalims;
  • Geriausia EKT tyrimų ir pramonės sektorių vartotojų patirtis.

Europos kalbų tinklo Baltijos šalių seminaras vyks 2020 m. rugsėjo 21 d. 13–18 val.

Daugiau informacijos apie EKT galite rasti: https://www.european-language-grid.eu

Daugiau informacijos apie EKT seminarą galite rasti: http://lki.lt/kvieciame-klausyti-tarptautinio-europos-kalbu-tinklas-2019-2021-ekt-baltijos-saliu-seminaro/?lang=en

RENGINIO PROGRAMA

2020-09-21

Pirmininkauja ALBINA AUKSORIŪTĖ, ANDRIUS UTKA

13.00–13.10 Sveikinimo žodis

13.10–13.50 ANDREJS VASIĻJEVS (Tildės bendrovė) European Language Grid – Towards the Primary Platform for Language Technologies in Europe

13.50–14.10 INGUNA SKADIŅA (Latvijos universiteto Matematikos ir informatikos institutas) Latvian Language Technology Landscape in 2020: Some Important Achievements after White Papers

14.10–14.30 KADRI VARE (Estijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija) Development of Language Technology in Estonia

14.30–14.50 Diskusijos ir kavos pertrauka

14.50–15.10 ARŪNAS MARK (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra) Impact of AI and Language Technologies in Lithuania

15.10–15.30 ANDRIUS UTKA (Vytauto Didžiojo universitetas) Development and Research in Lithuanian Language Technologies (2016–2020)

15.30–15.50 GEDIMINAS NAVICKAS (Vilniaus universitetas) Lithuanian Speech Technologies for Mobile Environment – LIEPA2

15.50–16.10 JURGITA JAROSLAVIENĖ (Lietuvių kalbos institutas) Development of the Online Platform E. KALBA (e-Language): Increasing the Accessibility and Usability of Lithuanian Language Resources and e-Services

16.10–16.15 ASTA MITKEVIČIENĖ (Lietuvių kalbos institutas) Poster presentation: Federated eTranslation TermBank Network

16.15–16.30 Diskusijos