Forumas

Skleidžia tyrimų rezultatus socialinėse medijose ir žiniasklaidoje, per CLARIN-LT žinių centrą konsultuoja tyrėjus, įtraukia duomenų rengimo ir tvarkymo pagrindus į studijų programas, populiarina duomenimis grįstus tyrimus visuomenėje puoselėjant piliečių mokslą, siūlo ekspertines paslaugas valstybės institucijoms.

Konsultuojami socialinių ir humanitarinių mokslų tyrėjai, verslo įmonės ir valstybinės institucijos, pagal turimas kompetencijas, teikiamos ekspertinės paslaugos.

  • Sklaida socialiniuose tinkluose ir kt.

Viešinama SITTI veikla bendradarbiaujant su akademine ir plačiąja visuomene, valstybės institucijomis bei verslo subjektais.

follow me on facebook
  • Ryšiai su visuomene, tyrėjais ir partneriais

Bendradarbiaujama su valstybės institucijomis, verslo įmonėmis ir akademine bendruomene skaitmeninimo, įvairiuose sektoriuose sukauptų duomenų  saugojimo, tvarkymo ir efektyvaus panaudojimo klausimais.

Mūsų partneriai:

CLARIN ERIC

Nacionalinis MSI konsorciumas CLARIN-LT

T4E

T4ERI

ITMC

UAB Mediaskopas

UAB Intelektika

MB Tetragrama

UAB ATEA

  • Dalyvavimas studijų procese

Įtraukiami duomenų rengimo ir tvarkymo pagrindai į studijų programas Vytauto Didžiojo universiteto filologijos krypties bakalauro (Lietuvių filologija ir leidyba) ir magistro studijų programose (Taikomoji anglų kalbotyra, Modernioji lingvistika, Sociolingvistika ir daugiakalbystė).