SITTI istorija

Pagrindinės datos

  • 2022 m. lapkričio 29 d. Uždaromas mokslo klasteris “Skaitmeniniai kalbos duomenys ir intelektinės technologijos”, kurio veiklas perima SITTI.
  • 2022 m. lapkričio 14 d. Pirmojo posėdžio metu SITTI Taryba išrenka pirmininkę, Ekonomikos ir finansų klasterio profesorę dr. Valdonę Darškuvienę. Taryba patvirtina mokslo kryptis.
  • 2022 m. rugsėjo 26 d. Išrinkta instituto Taryba ir suformuluotos pagrindinės mokslo kryptys.
  • 2022 m. rugsėjo 1 d. Pradeda dirbti suformuota instituto tyrėjų komanda.
  • 2022 m. kovo 1 d. Prof. R. Petrauskaitė paskirta SITTI direktore.
  • 2021 m. lapkričio 29 d. VDU Senatas patvirtina nuostatus ir įsteigia SITTI.
  • 2021 m. birželio 30 d. VDU Taryba patvirtina SITTI koncepciją.

SITTI priešistorė:

„SITTI priešistorė“ (Darbai ir Dienos, 2022)

HMF Kompiuterinės lingvistikos centro istorija

HMF Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centro istorija (TKIDTC)