KLC istorija

KLC ištakos – Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių kalbos katedroje. Svarbiausios datos:

 • 1992-01-31 Stokholmo universiteto Kalbotyros katedra padovanojo Ericssono firmos kompiuterį.
 • Nuo 1992 m. pradėti rinkti rašytinės lietuvių kalbos tekstai Dabartinės lietuvių kalbos tekstynui kurti.
 • 1993–1995 m. KLC dalyvavo rengiant Lietuvių kalbos dažninį žodyną.
 • 1995-01-26 įvyko iškilmingas KLC atidarymas.
 • 1996 m. Atviros Lietuvos fondas skyrė lėšų kompiuterinei įrangai pirkti.
 • 1996–2003 m. KLC išvertė į lietuvių kalbą COBUILD žodyną.
 • 1997 m. KLC paruošė lietuviškus tekstus (Orvelo 1984 ir Platono Valstybė) TELRI kompaktinei plokštelei Rytai susitinka su Vakarais: daugiakalbių resursų kompendiumas.
 • 1997 m. KLC parengė tekstynų lingvistikos terminų žodyną anglų kalba
 • 1997-02-14 Lietuvos Valstybinis mokslo ir studijų fondas skyrė paramą Dabartinės lietuvių kalbos tekstynui rengti.
 • 1997-04-14–20 KLC drauge su TELRI projektu organizavo II tarptautinį seminarą Kalbų technologija daugiakalbėje Europoje.
 • 1997-10-15 KLC tapo tarptautinės TELRI asociacijos nare.
 • 1997–1999 m. KLC parengė Šv. Rašto vertimo į lietuvių kalbą konkordanciją.
 • 1997–2002 m. KLC buvo TRACTOR narė.
 • 1999 m. KLC teikė tekstus TRACTOR daugiakalbei duomenų bazei.
 • 2000 m. apginta pirmoji disertacija naudojant tekstyno duomenis – Jurgitos Mikelionienės Naujoji lietuvių kalbos leksika (1991–1996 m. kompiuterinio periodikos tekstyno pagrindu).
 • 2000 m. išleistas specialus Darbų ir Dienų numeris (24), skirtas tekstynų lingvistikai.
 • 2001-04-05 KLC surengė seminarą Vytauto Didžiojo universitetas – informacinei visuomenei.
 • 2002 m. pasirodė pirmoji tekstyno sąsajos http://donelaitis.vdu.lt versija.
 • 2001–2003 m. KLC dalyvavo parodose InfoBalt (2001, 2002, 2003, 2005, 2006 m.), InfoKaunas (2002 m.), Mokslas ir universitetinės studijos (2002 m.).
 • 2002 m. parodoje InfoBalt 2002 pristatytas projektas Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas internete buvo pripažintas geriausiu 2002 m. mokslo darbu ir laimėjo geriausio lietuviško informacinių technologijų, telekomunikacijų ir elektronikos produkto vardą.
 • 2002 m. KLC vadovė doc. dr. Rūta Marcinkevičienė apgynė pirmąją Lietuvoje habilitacinę daktaro disertaciją iš tekstynų lingvistikos tema Tekstynų lingvistika ir lietuvių kalbos vartosena.
 • 2003 m. KLC parengė Kompiuterinės lingvistikos magistrantūros programą.
 • 2005 m. sukurta internetinė lygiagrečiojo tekstyno sąsaja.
 • 2006 m. lapkričio 24 d. KLC surengė seminarą Kompiuterinės lingvistikos centro darbai: lygiagretusis tekstynas.
 • 2007 m. spalio 4–5 d. KLC ir Lietuvių kalbos institutas surengė tarptautinę konferenciją The Third Baltic Conference on Human Language Technologies.
 • Nuo 2008 m. vasario mėn. KLC dalyvauja Vytauto Didžiojo universiteto mokslinių tyrimų klasteryje Teksto ir balso skaitmeniniai tyrimai, išteklių ir technologijų kūrimas bei taikymas (vadovė prof. habil. dr. R. Marcinkevičienė). Mokslo kryptys – filologija ir informatika.
 • 2009-04-03 KLC ir Lietuvių kalbos katedra surengė konferenciją Lietuvių kalba ir naujosios technologijos: galimybės ir problemos.
 • 2009-07-08 KLC (atstovaujantis Vytauto Didžiojo universitetui) kartu su kitomis institucijomis įsteigė asociaciją Lietuvių kalba informacinėse technologijose (LKIT), kurios tikslas – informacinių technologijų, ryšių ir lietuvių kalbos sektoriaus veiklos bei raidos tendencijų stebėjimas, mokslinių tyrimų be eksperimentinės plėtros planavimas ir įgyvendinimas.
 • Nuo 2011 m. KLC pradėjo vadovauti doc. dr. Andrius Utka.
 • 2011 m. sausį pristatyta antroji tekstyno sąsajos versija internete http://tekstynas.vdu.lt.
 • 2011 m. gruodį pristatyta nauja KLC svetainė. Jos dizainą sukūrė VDU Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedros darbuotojai ir studentai. Svetainės atnaujinimą parėmė Lietuvos mokslo taryba.
 • Nuo 2013 m. vasario KLC pradėjo rengti „KLC penktadienių“ susitikimus, organizuojamus vieną kartą per mėnesį. Neformalių susitikimų metu tekstynų ir kompiuterinės lingvistikos srityje dirbantys tyrėjai pristato savo naujausius tyrimus, projektus, diskutuoja aktualiomis temomis, randa bendradarbiavimo galimybių. Jeigu norėtumėte dalyvauti susitikimuose kaip klausytojas ir (ar) pranešėjas, rašykite el. paštu a.bielinskieneETAhmf.vdu.lt .
 • 2014 m. rugsėjo 26–27 d. KLC antrąjį kartą surengė tarptautinę konferenciją The Sixth International Conference Human Language Technologies – the Baltic Perspective.
 • 2012-2015 KLC kartu su VDU Informatikos fakultetu ir KTU vykdė projektą Lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės sistema tekstynui, lietuviškam internetui ir viešojo sektoriaus taikymams, kuris yra finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto Informacinės visuomenė visiems įgyvendinimo priemonę Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje (nr. VP2-3.1-IVPK-12-K), kurio metu buvo sukaupti lietuvių kalbos ištekliai (papildytas DLKT, sukurtas Bendrasis internetinis tekstynas), sukurti ar patobulinti keliolika bazinių lietuvių kalbos analizės įrankių (pvz., morfologinis ir sintaksės analizatoriai, įvardintųjų esybių atpažintuvas, Bendroji lietuvių kalbos ontologija ir kt.), taip pat sukurtas portalas SEMANTIKA.LT.
 • 2014 m. spalio 25 d. Lietuva tapo oficialia CLARIN ERIC infrastruktūros nare.
 • 2015 m. kovo 31 d. VDU, KTU ir VU įkūrė nacionalinį konsorciumą ir pradėjo vykdyti projektą Lietuvos narystė tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje – Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūra Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (CLARIN ERIC).
 • 2015 m. pradėtas kurti sintaksiškai anotuotas tekstynas ALKSNIS.
 • 2020 m. rugsėjo 22-23 d. VDU KLC organizavo 9-tą tarptautinę konferenciją Human Language Technologies 2020. Konferencijos medžiaga publikuota specialiame leidinyje IOS Press leidykloje – „Human Language Technologies – The Baltic Perspective“